Black Ribbon
Get Adobe Flash player

 

ขอเชิญร่วมเข้าบรมหลักสูตร   “นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สู่ Thailand 4.0”

ขอเชิญร่วมเข้าบรมหลักสูตร “นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สู่ Thailand 4.0”

ขอเชิญร่วมเข้าบรมหลักสูตร  “นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สู่ Thailand 4.0” คณะสังคมศาสตร์  ร่วมกับ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย =================== ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย.2560 จัดโดย  คณะสังคมศาสตร์ =================== ประเด็นที่ร่วมกันพ...
อ่านต่อ

"การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3"

เปิดโครงการ "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3" ************* วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ เธียร์เตอร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ************* พระครูปริยัติกิตฺติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 โดยมีคณาจา...
อ่านต่อ
รับสมัครนิสิตใหม่! สาขาวิชา “การพัฒนาสังคม”

รับสมัครนิสิตใหม่! สาขาวิชา “การพัฒนาสังคม”

  สาขาวิชา “การพัฒนาสังคม”   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิด…!! รับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญา “โท/เอก” ประจำปีการศึกษา 2560แล้ววันนี้ ถึง 31พฤษภาคม 2560   สมัครได้ทั้งภิกษุและบุคคลทั่วไป   ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.09-2597-1414, 08-7966-7453, 08-7736-9945 F...
อ่านต่อ
กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
อ่านต่อ
“ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙”

“ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙”

“ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙” ------------- สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ประกาศรายชื่อ การคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยคณะสังคมศาสตร์ได้ส่งคณาจารย์ผู้ผลิตผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ป...
อ่านต่อ

"๑ ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ"

พิธีทำบุญฉลอง ๑ ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ...
อ่านต่อ

"โครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย"

------------------ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00น.  ------------------ คณะทำงานโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย  นำโดย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รศ, ผศ ดร โกนิฏฐ์ ศรีทอง, พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร,ดร. พระคมสัน ฐิตเมธโส คณะสังคมศาสตร์ มหาวิิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทีมวิจัย  --------...
อ่านต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ************** คณะสังคมศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เหลียวหลังแลหน้างานประกันหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์” พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. รองคณบดีฝ...
อ่านต่อ
“แต่งตั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

“แต่งตั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์"”

“แต่งตั้งรองศาสตราจารย์” ------------------------- เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร),ผศ.ดร.ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ------------------------- ดำรงต...
อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนดพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

 

 

แฟนเพจคณะสังคมศาสตร์

cpr certification online
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

เข้าสู่ระบบ

 

บริการต่างๆของมหาจุฬา

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์

 

ปฏิทิน

กันยายน  2017
25
วันอังคาร
00:51
BuaXua Calendar

สถิติผู้เข้าชม

079123
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่เเล้ว
ทุกวัน
29
110
139
78218
2598
3729
79123

Your IP: 54.80.140.5
Server Time: 2017-09-25 00:51:20

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ