Black Ribbon
Get Adobe Flash player

 

ขอเชิญร่วมเข้าบรมหลักสูตร   “นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สู่ Thailand 4.0”

ขอเชิญร่วมเข้าบรมหลักสูตร “นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สู่ Thailand 4.0”

ขอเชิญร่วมเข้าบรมหลักสูตร  “นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สู่ Thailand 4.0” คณะสังคมศาสตร์  ร่วมกับ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย =================== ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย.2560 จัดโดย  คณะสังคมศาสตร์ =================== ประเด็นที่ร่วมกันพ...
อ่านต่อ

"การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3"

เปิดโครงการ "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3" ************* วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ เธียร์เตอร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ************* พระครูปริยัติกิตฺติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 โดยมีคณาจา...
อ่านต่อ
รับสมัครนิสิตใหม่! สาขาวิชา “การพัฒนาสังคม”

รับสมัครนิสิตใหม่! สาขาวิชา “การพัฒนาสังคม”

  สาขาวิชา “การพัฒนาสังคม”   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิด…!! รับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญา “โท/เอก” ประจำปีการศึกษา 2560แล้ววันนี้ ถึง 31พฤษภาคม 2560   สมัครได้ทั้งภิกษุและบุคคลทั่วไป   ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.09-2597-1414, 08-7966-7453, 08-7736-9945 F...
อ่านต่อ
กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
อ่านต่อ
“ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙”

“ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙”

“ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙” ------------- สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ประกาศรายชื่อ การคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยคณะสังคมศาสตร์ได้ส่งคณาจารย์ผู้ผลิตผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ป...
อ่านต่อ

"๑ ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ"

พิธีทำบุญฉลอง ๑ ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ...
อ่านต่อ

"โครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย"

------------------ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00น.  ------------------ คณะทำงานโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย  นำโดย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รศ, ผศ ดร โกนิฏฐ์ ศรีทอง, พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร,ดร. พระคมสัน ฐิตเมธโส คณะสังคมศาสตร์ มหาวิิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทีมวิจัย  --------...
อ่านต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ************** คณะสังคมศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เหลียวหลังแลหน้างานประกันหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์” พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. รองคณบดีฝ...
อ่านต่อ
“แต่งตั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

“แต่งตั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์"”

“แต่งตั้งรองศาสตราจารย์” ------------------------- เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร),ผศ.ดร.ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ------------------------- ดำรงต...
อ่านต่อ

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

 

 

แฟนเพจคณะสังคมศาสตร์

cpr certification online
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

เข้าสู่ระบบ

 

บริการต่างๆของมหาจุฬา

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์

 

ปฏิทิน

กันยายน  2017
25
วันอังคาร
00:51
BuaXua Calendar

สถิติผู้เข้าชม

079122
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่เเล้ว
ทุกวัน
28
110
138
78218
2597
3729
79122

Your IP: 54.80.140.5
Server Time: 2017-09-25 00:51:10

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ