Get Adobe Flash player

"MCU Congress II" การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

"MCU Congress II" --------------------------- การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประเด็น “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0” --------------------------- คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย --------------------------- ขอเชิญร่วมส่งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ •ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา&...
อ่านต่อ
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐”

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐”

ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐” หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนบี อาค...
อ่านต่อ
ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม(CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม(CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ด้วย คณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม มูลนิธิมั่นพัฒนา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้กำหนดจัดงานประช...
อ่านต่อ
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  "พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อความสมบูรณ์แห่งรัฐ" ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน​ B อาคารเรียนรวม  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ---------------------- วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา ...
อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมเข้าบรมหลักสูตร   “นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สู่ Thailand 4.0”

ขอเชิญร่วมเข้าบรมหลักสูตร “นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สู่ Thailand 4.0”

ขอเชิญร่วมเข้าบรมหลักสูตร  “นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สู่ Thailand 4.0” คณะสังคมศาสตร์  ร่วมกับ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย =================== ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย.2560 จัดโดย  คณะสังคมศาสตร์ =================== ประเด็นที่ร่วมกันพ...
อ่านต่อ

"การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3"

เปิดโครงการ "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3" ************* วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ เธียร์เตอร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ************* พระครูปริยัติกิตฺติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 โดยมีคณาจา...
อ่านต่อ
รับสมัครนิสิตใหม่! สาขาวิชา “การพัฒนาสังคม”

รับสมัครนิสิตใหม่! สาขาวิชา “การพัฒนาสังคม”

  สาขาวิชา “การพัฒนาสังคม”   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิด…!! รับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญา “โท/เอก” ประจำปีการศึกษา 2560แล้ววันนี้ ถึง 31พฤษภาคม 2560   สมัครได้ทั้งภิกษุและบุคคลทั่วไป   ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.09-2597-1414, 08-7966-7453, 08-7736-9945 F...
อ่านต่อ
กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
อ่านต่อ
“ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙”

“ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙”

“ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙” ------------- สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ประกาศรายชื่อ การคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยคณะสังคมศาสตร์ได้ส่งคณาจารย์ผู้ผลิตผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ป...
อ่านต่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

แฟนเพจคณะสังคมศาสตร์

cpr certification online
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

เข้าสู่ระบบ

 

บริการต่างๆของมหาจุฬา

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์

 

ปฏิทิน

กรกฎาคม 2018
22
วันจันทร์
00:37
BuaXua Calendar

สถิติผู้เข้าชม

120562
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่เเล้ว
ทุกวัน
9
128
1060
118476
3087
4627
120562

Your IP: 54.224.2.123
Server Time: 2018-07-22 00:37:11

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ