Black Ribbon
Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เขียนโดย Super User 285
Live คณะสังคมศาสตร์ และประมวลภาพ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานฯ เขียนโดย Super User 252
ขอเชิญร่วมทำบุญ ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คณะสังคมศาสตร์ เขียนโดย ธนกิตฺติ 267
วันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๕๙ พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน วัดพระรูป เขียนโดย ธนกิตฺติ 223
ปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เขียนโดย ธนกิตฺติ 185
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เขียนโดย ธนกิตฺติ 195
ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง เขียนโดย ธนกิตฺติ 186
ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานพร้อมสำรวจสถานที่ดำเนินการ โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เขียนโดย ธนกิตฺติ 202
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย ธนกิตฺติ 216
๑๐ พ.ย.๕๙ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เขียนโดย ธนกิตฺติ 204

เข้าสู่ระบบ

 

บริการต่างๆของมหาจุฬา

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์

 

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ