ประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์​ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์​ เป็น​ประธาน​ประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์​ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อ​ติดตาม​ความคืบหน้า​เรื่อง​การเตรียมความพร้อม​การใช้​เกณฑ์​คุณภาพ​การศึกษา​เพื่อ​การ​ดำ​เนิน​การที่เป็นเลิศ​ (Education​ Criteria​ for​ Performance Excellence – EdPEx)​ การดำเนินงานโครงการ​จัดงาน​ครบรอบ​ ๔​๐​ ปี​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ​และ​โครงการ​ประชุม​วิชาการ​ระดับชาติ​ MCU​ congress4​ การเตรียมความพร้อม​การตรวจ​ประเมินคุณภาพ​การศึกษา​ ระดับ​หลักสูตร​ และการพิจารณา​เรื่อง​การจัดการเรียน​การ​สอน​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๖ ภาค​การศึกษา​ที่​ ๑​ โดยมี​ พระปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​​ พร้อมด้วย​ผู้บริหาร​คณะสังคม​ศาสตร์เข้าร่วม​ประชุม​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ ณ ศาลารับรอง ดร.ณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ/ข่าว : เรวดี​ จรรยา
.