ทำไม…ต้องเรียนคณะสังคมศาสตร์ มจร

ทำไม…ต้องเรียนคณะสังคมศาสตร์ มจรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

กิจกรรม

รับสมัครนิสิต

เปิด…!! รับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญา “โท/เอก”

สาขาวิชา “การพัฒนาสังคม” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิด…!! รับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญา “โท/เอก” ประจำปีการศึกษา 2560แล้ววันนี้ ถึง 31พฤษภาคม 2560 สมัครได้ทั้งภิกษุและบุคคลทั่วไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.09-2597-1414, 08-7966-7453, 08-7736-9945 Facebook #ปเอกการพัฒนาสังคม #มจร

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิชาการ