คณะสังคม​ฯ​ ประชุม​คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานครบ ๓๙ ปี คณะสังคมศาสตร์​ มจร​

วัน​พฤหัส​บดีที่​ ๑๖ มิถุนายน​ ๒๕​๖​๕​ เวลา ๑๕.๐๐ น.​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​ประชุม​คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานครบ ๓๙ ปี คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ครั้ง​ที่​ ๒/๒๕๖๕ โดยมี​ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ​แต่ละ​ฝ่าย​ อาทิ​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​​ ผศ.ดร.ผดุง​ วรรณ​ทอง​ หัวหน้า​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ อาจารย์​สมศักดิ์​ สุก​เพ็ง​ หัวหน้า​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ พระปลัดวี​ระ​ศักดิ์​ ธี​รง​ฺ​กุโร, ดร.​ เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ พระมหา​สุเทพ​ สุปณฺฑิโต, ผศ.​ ผู้อำนวยการ​สำนัก​งานตรวจสอบ​ภายใน​ พระครู​วินัยธร​เอก​ ชิ​นว​ํ​โส, ผศ.อาจารย์​ ดร.กาญจนา​ ดำ​จุติ​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ และ​ พระมหาพิสุทธิ์​ สิท​ฺ​ธิ​เมธี​ เจ้า​หน้าที่​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วม​ประชุม​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G​ อาคารเรียน​รวม​ โซน B คณะสังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​
ข่าว : เรวดี จรรยา
.