คณาจารย์​ และนิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร ลงพื้น​ที่​ติดตาม​กิจกรรม​ภายใต้โครงการ​ออมสินยุวพัฒน์​รักษ์ถิ่น​

วิสาหกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ประเทศไทยพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………

วันที่​ ๕​ มีนาคม​ ๒๕๖๒​ อาจารย์​ ดร.เอนก​ ใยอินทร์​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ นำตัว​แทนกลุ่ม​นิสิตรัฐศาสตร์​อาสาพัฒนา​วิสาหกิจ​ชุมชน​ พร้อม​ด้วย​ทีมงานธนาคาร​ออมสิน, พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ., อาจารย์​ดาวเหนือ บุตรสีทา​ และพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. ที่ปรึกษาโครงการ ได้ร่วมลงพื้นที่ชุมชนในการร่วมกำหนดทิศทาง วางแผนขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน การบูรแม่เอียง ณ​ บ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ​โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มจร โดยมีเป้าหมายในการร่วมพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอปชุมชนให้สามารถขยายฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าด้านการตลาดให้วิสาหกิจชุมชน

 

 

 

ภาพ​ : ดร.เอนก​ ใย​อินทร์
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา