พิธี​ปิดโครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะสังคม​ศาสตร์​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๕

วันที่​ ๒๗ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๕​ เวลา​ ๐๙.๐๐ น.​ พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​ปิดโครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะสังคม​ศาสตร์​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๕​ โดยมี​ พระครู​สุธี​กิตติ​บัณฑิต, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ พร้อมด้วย​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ ​เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วม​พิธีโดยพร้อมเพรียง​กัน​ ณ​ วัด​มหา​จุฬาลงกรณ​รา​ชู​ทิศ​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา
.