ผู้บริหาร คณาจารย์ พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้บริหาร คณาจารย์ พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูวชิรธรรมวิเทศ ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เป็นประจำทุกวัน ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

 

 

 

.