คำสั่ง​คณะ​สังคม​ศาสตร์ มจร เรื่อง​ แต่งตั้ง​อาจารย์ที่ปรึกษา​นิสิตระดับปริญญาตรี​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๖

คำสั่ง​คณะ​สังคม​ศาสตร์
มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย
เรื่อง​ แต่งตั้ง​อาจารย์ที่ปรึกษา​นิสิตระดับปริญญาตรี​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๖