ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ มจร​ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์​ และรางวัล​ศิษย์​เก่าดีเด่น

วันพฤหัสบ​ดี​ที่​ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.โกนิฏฐ์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์​ ​ประกาศ​นีย​บัตร​กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์​ ทั้งนี้​ ยังได้รับรางวัลศิษย์​เก่าดีเด่น​ ด้านผลงานสร้างสรรค์​ ผลงาน​วิชาการ​ ผลงานนวัตกรรม​และเทคโนโลยี​ เนื่องในงานวันบุรพาจารย์​ ประจำปี​ ๒๕๖๒​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ ซึ่งจัดขึ้น​ ณ​ อาคาร​วิปัสสนา​ธุระ​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​

 

 

ข่าว : เรวดี​ จรรยา