บุคลากรคณะสังคมฯ ร่วม​โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๑ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

วันที่​ ๓๐ กันยายน​ ๒๕​๖​๔​ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่ายบริหาร​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ เข้าร่วม​โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน ๑๑๐ ต้น เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๑ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ณ ด้านหน้าอาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช / ดร.กรกต ชาบัณฑิต
ข่าว : เรวดี จรรยา