บุคลากร​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมงาน “วันปิยมหาราชรำลึก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔​ เวลา ๐๘.๐๐ น.​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำโดย​ พระ​เมธี​ธ​รร​มา​จารย์, รศ.ดร.​ รองอธิการบดี​ฝ่าย​วางแผน​และ​พัฒนา​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ รศ.ดร.โกนิฏฐ์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ รศ.ดร.ธัชชนันท์​ อิศร​เดช​ ผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร​ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕​ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก​ และร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สมเด็จพระปิยมหาราชกับการพัฒนาชาติไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์” โดย​ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิต​ กรรมการมหาเถรสมาคม และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในงาน “วันปิยมหาราชรำลึก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจัดขึ้น​ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) ถ่ายทอดสดผ่าน​ FB : mcu tv news, mcu tv, mcu tv-channel YouTube mcu tv และเว็บไซต์​ tv.mcu.ac.th
ข่าว : เรวดี จรรยา