มจร แต่งตั้ง​ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์ สาขาวิชา​รัฐศาสตร์​

คำสั่ง​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย
เรื่อง​ แต่งตั้ง​ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์
มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ นางสาว​อภิญญา​ ฉัตร​ช่อฟ้า​ อายุ​ ๕๒ ปี​ วุฒิ​การศึกษา​ ศศ.บ.​ (การจัดการทั่วไป​), ร.ม. (สื่อ​สารการเมือง)​, รอ.ม.​ (การ​จัดการ​ภาครัฐและ​เอกชน​), ปร.ด.​ (สื่อสาร​การเมือง​), ปรด.​ (รัฐประศาสน​ศาสตร์)​ ตำแหน่ง​ อาจารย์​ สังกัด​ ภาค​วิชารัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรง​ตำแหน่ง​ ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ สาขาวิชา​รัฐศาสตร์​
ทั้งนี้​ ตั้งแต่​วันที่​ ๘ เมษายน​ พ.ศ.๒๕​๖​๔​ เป็นต้นไป
สั่ง​ ณ​ วันที่​ ๑๓ พฤศจิกายน​ พ.ศ.๒๕​๖​๔