นิสิต​คณะ​สังคม​ฯ​ จัดเสวนา​ทางวิชาการ​ เรื่อง​ “พส. โอกาส/วิกฤติ ศรัทธาในสังคมไทย”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕​ เวลา ๑๒.๓๐​- ๑๖.๐๐ น. พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็นประธานกล่าวเปิด​โครงการ​และต้อนรับวิทยากร​และผู้เข้าร่วม​เสวนา​ทางวิชาการ​ ในหัวข้อ “พส. โอกาส/วิกฤติ ศรัทธาในสังคมไทย” ซึ่งจัดโดย​ นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ชั้นปี​ ๒​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ โดย​มี​วิทยากร​ ประกอบด้วย​ พระราชธรรมนิเทศ (หลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัด​นนทบุรี รองศาสตราจารย์พิเศษ​ ดร.อำนาจ บัวศิริ​ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ​ และ​นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว​ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย​ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย​ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเสวนาโดย​ พระพิทักษ์​ โชติ​ญาโณ​ นิสิต​หลักสูตร​รัฐศาสตรบัณฑิต​ ชั้นปีที่​ ๒ พระมหาณัฐพงษ์​ อธิฏฐาโณ​ นินิสิต​หลักสูตร​นิติศาสตร​บัณฑิต​ ชั้นปีที่​ ๒​ และสามเณรปวริศร์​ จันทอง​ นิสิต​หลักสูตร​สังคม​สงเคราะห์​ศาสตรบัณฑิต​ ชั้นปี​ที่​ ๒​ ผ่านระบบออนไลน์​โดย​ใช้​โปรแกรม​ zoom
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา
.