ประกาศ​ มจร เรื่อง​ กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต​ วันซ้อมรับปริญญาและวันประสาทปริญญาบัตร​ ประจำปี​ พ.ศ.๒๕๖๓

0
191

ประกาศ​มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย
เรื่อง​ กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต​ วันซ้อมรับปริญญาและวันประสาทปริญญาบัตร​ ประจำปี​ พ.ศ.๒๕๖๓