ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ คณะสังคมศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ตั้งแต่บัดนี้​ -​ ๑๕ พ.ค.​ นี้เท่านั้น!!

ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
******************************

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้​ -​ พ.ค.​ นี้เท่านั้น!!

ช่องทางติดต่อขอรับสมัคร
๑.สมัครออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์​ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
๒.​ดาวน์โหลดใบสมัคร​ได้ที่ลิ้งค์​
https://drive.google.com/…/1zMU575o6yAE5hP11wWSTTodcE…/view…
๓.​ ระดับปริญญาตรี สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนัก​ทะเบียน​และ​วัดผล​ ห้อง​ C300 ชั้น​ ๓​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ C มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา
โทร.​ ๐๓๕​ ๒๔๘​ ๐๐๐​ ต่อ​ ๘๔๒๑,​ ๘๔๒๒,​ ๘๔๒๔

ระดับปริญญาโท – เอก สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน B ห้อง B112 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.