คณะสังคม​ฯ​ ประชุม​คณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร ครั้ง​ที่​ ๒/๒๕๖๕

วัน​พุธ​ที่​ ๑ มิถุนายน​ ๒๕​๖​๕​ เวลา​ ๑๕.๐๐ น.​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​ประชุม​คณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ครั้ง​ที่​ ๒/๒๕๖๕ เพื่อ​พิจารณา​เรื่องการดำเนินงาน​โครงการ​ปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​คณะสังคม​ศาสตร์​ (ระยะ​ที่​ ๒) โดยมี​ ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​​ ผศ.ดร.ผดุง​ วรรณ​ทอง​ หัวหน้า​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ อาจารย์​สมศักดิ์​ สุก​เพ็ง​ หัวหน้า​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ และ​ พระปลัดวี​ระ​ศักดิ์​ ธี​รง​ฺ​กุโร, ดร.​ เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​​ เข้าร่วม​ประชุม​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G​ อาคารเรียน​รวม​ โซน B คณะสังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​
ข่าว : เรวดี จรรยา
.