บุคลากรคณะสังคมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานวันปิยมหาราชรำลึก และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป​ และ​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ รักษา​การ​รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมด้วย​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานวันปิยมหาราชรำลึก จากนั้นร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมอบเกียรติบัตรแด่เจ้าภาพ โดยมี​ พระธรรมวัชรบัณฑิต,​ ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา
   
ภาพ​ : กองสื่อสาร​องค์กร​ มจร
.