พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) จัด CSR มอบทุนการศึกษา กองทุนอาหารกลางวัน และสิ่งของบริจาคแก่โรงเรียน

วันเสาร์ที่​ ๑๔ เดือนมกราคม​ พ.ศ.๒๕๖๖​​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิตหลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ชั้นปีที่​ ๑-๓ ภาค​วิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำ​โดย​ พระปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ และพระครูวินัยธรเอก​ ชินวํโส, ผศ.ดร.​ ประธาน​หลักสูตร​พุทธศาสตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ จัดโครงการ​ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​บัณฑิต​ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยจัดกิจกรรม​ CSR​ บริการสังคมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ​ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว​ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา​ ปัจจุบัน​มีนักเรียน​จำนวนทั้งสิ้น​ ๕๓​ คน​ คุณครู​จำนวน​ ๕ คน​ และผู้บริหาร​จำนวน​ ๑ คน​ ในการนี้​ มีคณาจารย์​และเจ้า​หน้าที่​​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ อาทิ​ พระครู​ธรรมธรสฐาพร​ ปภฺสโร​ ผศ.ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ ผศ.ดร.ประสิทธิ์​ พุทธ​ศาสน์​ศรัทธา​ อาจารย์​ ดร.สุ​ภัทร​ชัย​ สีสะ​ใบ​ อาจารย์​วินัย​ มีมาก​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ ​อาจารย์​ดาวเหนือ​ บุตร​สี​ทา​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ เจ้า​หน้าที่​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เจ้าหน้าที่​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​​ ​เจ้าหน้าที่​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ เข้าร่วมโครงการ​ในครั้งนี้​ด้วย​ ภายในโครงการ​ มีพิธี​เปิด​โครงการ​โดย​ พระ​ปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ มีกิจกรรม​จากวงดนตรี​โฟล์คซอง สร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ​ โดย​ ผศ.ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ และคุณขวัญนภา​ ยาจันทร์​ และกิจกรรม​มอบทุนการศึกษา​ อุปกรณ์​กีฬา​ อุปกรณ์​การเรียน​ และสิ่งของ​บริจาค​​แก่โรงเรียน​ นอกจากนี้​ ยังมีการสมทบทุนโครงการ​อาหารกลางวัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ​ให้แก่นักเรียนโรงเรียน​ดังกล่าว​อีกด้วย​ ทั้งนี้​ ได้​รับการต้อนรับ​จากคุณญาณินท์ พรมศร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ผู้บริหาร​ คุณ​ครู​ และนักเรียนโรงเรียน​บ้านพรสวรรค์เป็นอย่างดี

 

ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา

 

 

.