ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์​ ร่วม​โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่​องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEx)

วันอาทิตย์​ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้บริหาร​ และคณาจารย์​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ อาทิ​ พระปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พระครู​สุธี​กิตติ​บัณฑิต, ผศ.ดร.​ รก.ผู้อำนวยการ​สถาบัน​วิจัย​พุทธศาสตร์​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ ผศ.ดร.เดช​ ชู​จัน​อัด​ รก.หัวหน้า​ภาควิชา​เ​ศร​ษฐศาสตร์​ และ​ พระปลัด​วี​ระ​ศักดิ์​ ธี​รง​ฺ​กุโร, ดร.​ เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วม​โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่ง​จัด​โดย​สำนักงานประกันคุณภาพ​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ โดย​มี​ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร​ (op) แผนพัฒนาองค์กร และการจัดทำแผนกลยุทธ์ ณ อาคาร ๒​ พระพรหมบัณฑิต​ ชั้น ๔ ห้องสัมมาปัญญา วิทยาลัย​พุทธศาสตร์​นานาชาติ​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ และ​ผ่าน​ระบบ​ออนไลน์​โดย​ใช้​โปรแกรม​ Zoom​
   
ภาพ​ : สื่อสาร​องค์กร​
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา​
.