ผู้บริหารคณะสังคมฯ ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งรองอธิการบดีทุกฝ่ายในส่วนกลาง คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ และวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ พระสุธี​วี​ร​บัณฑิต, รศ.ดร.​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​ส่งเสริม​พระ​พุทธศาสนา​และ​บริการ​สังคม​ พระครู​สุธี​กิตติ​บัณฑิต, ผศ.ดร.​ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ​สถาบัน​วิจัย​พุทธศาสตร์​ รศ.ดร.ธัชชนันท์​ อิศร​เดช​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ​ ผศ.ดร.ธวัช​ชัย​ สมอ​เนื้อ​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​แผน​​งบประมาณ​ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งรองอธิการบดีทุกฝ่ายในส่วนกลาง คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ และวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖​ โดยมี​ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาพ : กองสื่อสาร​องค์กร​ มจร
ข่าว : เรวดี จรรยา
.