ผู้บริหารคณาจารย์คณะสังคมฯ​ ร่วมประชุม​คณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพุธที่ ๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธาน​การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ พร้อมด้วย​ ผู้บริหาร​และคณาจารย์​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วม​ประชุม​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ห้อง ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบ​ห้องประชุม​ออนไลน์
ภาพ​ : กองสื่อสาร​องค์กร​ มจร
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา
.