บุคลากรคณะสังคมฯ​ ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร​งาน​ของมหาวิทยาลั​ย

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐​ น.​ พระอุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ พระปลัดระพิน​ พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ และ​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ พร้อมด้วย​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร​งาน​ของมหาวิทยาลั​ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖​ โดยมี​ พระมหา​สมบูรณ์​ วุฑฺฒิ​กโร, รศ.ดร.​ เป็นประธาน​ ณ ห้องประชุม ๑๐๒ พระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) ชั้น ๑ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา
      
ภาพ​ : ดวงจันทร์​ แสงอาทิตย์
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา​
.