ขอ​เชิญ​ร่วมประกวด​ออกแบบ​ LOGO เนื่องในโอกาส ๔๐ ปี​ คณะสังคม​ศาสตร์​

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอ​เชิญนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบ LOGO ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ และตราคณะสังคมศาสตร์ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติ​บัตร​

ประกวดออกแบบ

(1) โลโก้​ ๔๐ ปี​ คณะสังคม​ศาสตร์​
(2) ตราคณะสังคม​ศาสตร์​

เนื่องในโอกาสครบ ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ 26 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติผู้ส่งเข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

ช่องทางการส่งผลงาน

สามารถส่งผลงานได้ที่​ https://shorturl.asia/0gFUk
ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประกาศผลการประกวด

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
ผ่านทาง Facebook : คณะสังคมศาสตร์ มจร

ประเภทรางวัล

อันดับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
อันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
อันดับ ๓ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) เงินรางวัล ๕๐๐ บาท

ติดต่อ​ประสานงาน​ 

พระมหาพิสุทธิ์​ สิท​ฺ​ธิ​เมธี​ โทร. 0853552555
เรวดี จรรยา โทร.​ 0845497461

หมายเหตุ ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะสังคมศาสตร์ มจร

 

ตัวอย่าง