ขอ​เชิญ​ร่วมส่งภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบ ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ มจร

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอ​เชิญนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติ​บัตร​

Theme ของภาพ

(๑) ภาพเก่าย้อนยุค / ภาพเก่าในอดีต จำนวน ๑๐ ภาพ
(๒) ภาพถ่ายในหัวข้อ : คณะสังคมศาสตร์กับการจัดการศึกษา พัฒนาคนและสังคม จำนวน ๑๐ ภาพ

เนื่องในโอกาสครบ ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

คุณสมบัติผู้ส่งเข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

ช่องทางการส่งผลงาน

สามารถส่งผลงานได้ที่​ https://shorturl.asia/YdkHg
ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประกาศผลการประกวด

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
ผ่านทาง Facebook : คณะสังคมศาสตร์ มจร

ประเภทรางวัล

อันดับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
อันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
อันดับ ๓ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) เงินรางวัล ๕๐๐ บาท

ติดต่อ​ประสานงาน​ 

พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี โทร. ๐๖๑ ๗๕๖ ๘๔๖๔
เรวดี จรรยา โทร.​ ๐๘๔ ๕๔๙ ๗๔๖๑

หมายเหตุ ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะสังคมศาสตร์ มจร

 

ตัวอย่าง