ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์​ หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ​กัมพูชาและกราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

​วันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน​ ๒๕๖๖ พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มอบหมายให้​ พระ​ปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ และ​ พระปลัด​วี​ระ​ศักดิ์​ ธี​รง​ฺ​กุโร​ เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เดินทางไปประเทศกัมพูชา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและกราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช โดยในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ได้หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย พบพระธรรมโกศาจารย์ รองอธิการบดี (Most Ven.Chuon Savoeun, Vice Rector) มหาวิทยาลัยพระสีหนุราช (Sīhanoukrāja Buddhist University) ฝ่ายมหานิกาย มหาวิทยาลัยพระสีหมุนี (Preah Sihamoniraja Buddhist University ) ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และเข้าพบกราบสังฆราชเทพวงศ์ แห่งวัดอุณาโลม ประเทศ​กัมพูชา

ในโอกาสเข้าร่วม Seminar on the Brief Overview of Buddhist and State Education ที่จัดโดย Preah Sihanoukraja Buddhist University (SBU) collaborated with Department of Policy, Ministry of Education, Youth and Sports, และ ASEAN Studies Centre of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
Friday, April 21. 2023
สถานที่จัดประชุม Preah Sihanoukraja Buddhist University​

กล่าวต้อนรับกล่าวนำเปิดเสวนาโดย Mr. Kang Sophana. Deputy Director of the Department ofPolicy, Ministry of Education, Youth and Sports.#เสวนานำเสนอ โดย Dr. Keo Ratanak,Deputy Chief of the Office of Policy, Ministry of Education. Youth and Sports. #ประธานนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวปิด โดย Most Ven.Chuon Savoeun, Vice Rector of Preah Sihanoukraja Buddhist University​

   

จากนั้น ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าถวายกราบสักการะสมเด็จพระสังฆนายกนนท์ แงด (នន្ទ ង៉ែត) หรือสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี สมเด็จพระสังฆนายกในคณะมหานิกายของกัมพูชาในปัจจุบัน ณ วัดปทุมวดี กรุงพนมเปญ พระองค์ท่านได้ให้ศีลให้พร ในการเข้าพบกราบถวายสักการะ

เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้าถวายกราบสักการะสมเด็จพระสังฆราชบัว ครี (បួរ គ្រី) หรือ สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (សម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតី สมฺเตจพฺระอภิสิรีสุคนฺธามหาสงฺฆราชาธิบตี) สมเด็จพระมหาสังฆราชในคณะธรรมยุติกนิกายในพระราชอาณาจักรกัมพูชา ณ วัดปทุมวดี กรุงพนมเปญ ในการนี้พระองค์ท่านได้ปรารภเรื่องการจัดการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยพระสีหมุนีราชา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายที่จำนวนนิสิตทั่วประเทศจำนวนหลายพันคน มีทั้งชนกลุ่มน้อย และชนต่างศาสนิกด้วย เป็นการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาคนชาวกัมพูชาได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่พระองค์ท่านได้เล่าให้ฟังอย่างไม่เป็นทางการในการเข้าพบกราบถวายสักการะ โดยมี Ven.Koson Om (พระโกศล อุม) นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ศิษย์เก่าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ในนามประธานเขมรนิสิตกัมพูชา ประสานเข้ากราบนมัสการถวายสักการะ

 

ภาพ : สื่อสารองค์กร