สังคมศาสตร์ปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

คณะสีเขียว มจร​ :  สังคมศาสตร์ปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

————————————————————————————————-

วันพฤหัสบดีที่​ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “คณะสีเขียว มจร​ :  สังคมศาสตร์ปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม” ภายในกิจกรรม มีการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานด้านหน้าอาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : พระมหา​ปฏิภาณ​ สุ​ปฏิภาณ​เมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.