คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์​ บริการวิชาการแก่ชุมชน

วันที่​ ๓๑ มกราคม​ ๒๕​๖​๗​ พระคมสัน​ ฐิตเมธโส, ผศ.ดร.​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​เศรษฐศาสตร์​ และ​ ผศ.ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ ลงพื้นที่บริการวิชาการ​แก่​ชุมชน​ เป็นวิทยากรกระบวนการดึงศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดมาตรการในการพัฒนา ภายใต้โครงการวิจัย โครงการวิสาหกิจยั่งยืน : การสร้างเครือข่ายและสร้างมาตรการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ ชุมชนวัดดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร​ ซึ่ง​จัด​โดย​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้รับทุน​อุดหนุน​โครงการ​วิจัย​จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   
.