รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย​ 

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ได้รับมอบหมาย​จากพระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ /กรรมการสภามหาวิทยาลัย​ ให้เข้าร่วมประชุม​สภามหาวิทยาลัย​ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒​ โดยมี​ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น​ ๔​ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​

 

 

 

ภาพ​ : กองสื่อสารองค์กร​ มจร
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา