นิสิต กจพ ศึกษาดูงานเชิงพื้นที่ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติทำดีเพื่อแผ่นดิน จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่​ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์​ นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (กจพ) ศึกษาดูงานเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง ณ ศูนย์การเรียนรู้ (กำนันแม้น) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติทำดีเพื่อแผ่นดิน ตามรอย “พ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชมชน บ้านหนองกระโดน จ.สุพรรณบุรี
ภาพ/ข่าว​ : หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร