บัณฑิต​ศึกษา​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ทำบุญ​ฉลองดุษฎี​บัณฑิต​ ๒๕๖๒

เมื่อวัน​พฤหัสบดี​ที่ ๒๓ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒ หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำ​โดย​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ / ผู้อำนวยการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ฯ​ พร้อม​ด้วย​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ จัดงานทำบุญ​ฉลองผู้​สำเร็จ​การศึกษา​ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต​ (หลักสูตร​นานาชาติ)​

โดยมี​ พระเดชพระคุณ​พระราชวรเมธี, รศ.ดร.​ รองอธิการบดี​ฝ่าย​บริหาร​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เป็น​ประธาน​เปิดงาน​ และกล่าวสัมปสาทนียกถาแก่ผู้สำเร็จ​การศึกษา​ ซึ่งประกอบด้วย​ หลักสูตรพุทธ​ศาสตรดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ รุ่นที่​ ๖​ จำนวน​ ๑๗​ รูป​ ​หลักสูตรพุทธ​ศาสตรดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​ รุ่นที่​ ๒​ จำนวน​ ๓​ คน​ และ​หลักสูตร​รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต​ (หลักสูตร​นานาชาติ)​ จำนวน​ ๔​ รูป/คน​ รวมทั้ง​สิ้น​ ๒๔​ รูป/คน​ ซึ่งนิสิตที่สำเร็จ​การศึกษา​แล้วนี้​ จะเข้ารับปริญญาบัตร​ในพิธีประสาทปริญญา​ วันที่​ ๒๖​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒​ ที่จะถึงนี้

 

 

 

ภาพ : Dr Jack JC
ข่าว : ดร.สุริยา​ รักษา​เมือง