คณะสังคม​ศาสตร์​ ร่วมกับ​ ธนาคาร​ออมสิน​ นำเสนอโครงการย่อย ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

วันศุกร์ที่ ๑๑ เดือน​กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสังคม​ศาสตร์​ ร่วมกับ​ ธนาคาร​ออมสิน​ นำเสนอโครงการย่อย ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓​ โดยมี​ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง​ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ​ ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​พุทธ​ศ​า​ส​ตร​ดุษฎี​บัณฑิต​ สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ เป็น​ประธาน​ พร้อมด้วย​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ คุณดำรงค์ จินตนา ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค ๑๔ และคณะ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการฯ​ ณ ห้อง B111 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ​ : พระ​มหาปฏิภาณ​ สุปฏิภาณ​เมธี
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา