พิธีเปิด​ โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๒​

วันที่​ ๑๓​ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๒​ พระเดชพระคุณ​ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.​ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง​ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๒​ โดยมี​พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ กล่าวถวายรายงาน​ มีผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ อาทิ​ พระเมธีธรรม​าจารย์, รศ.ดร.​ รองอธิการบดี​ฝ่าย​วางแผนและพัฒนา, พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, ผ​ศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร, รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป, รศ.ดร.​โกนิฏฐ์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ, ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ร่วมให้การต้อนรับ​

จากนั้น​ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​วางแผน​และพัฒนา, พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, ผ​ศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร, พระครูพิบูลกิจจารักษ์ ประธานพระวิปัสสนาจารย์, พระมานะ อภิวทฒโน ผู้แทนนิสิต, ​ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ถวายสักการะ​ แด่พระเดชพระคุณ​ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.​

ในโอกาสนี้​ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์​ พร้อมด้วย​ ผู้บริหาร คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่​ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระเดชพระคุณ​ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ในโอกาสที่พระเดชพระคุณได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง”

ในการนี้​ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง​ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่พระวิปัสสนาจารย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ผู้มีเกียรติที่ร่วมโครงการ​ และกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว​

 

ภาพ​: นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​
ข่าว: เรวดี​ จรรยา