คณาจารย์​ และนิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร ลงพื้น​ที่​ติดตาม​กิจกรรม​ภายใต้โครงการ​ออมสินยุวพัฒน์​รักษ์ถิ่น​

วัน​จันทร์​ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ผดุง​ วรรณ​ทอง​ และอาจารย์​ดาวเหนือ​ บุตร​สีทา​ พร้อม​ด้วยนิสิต​หลักสูตร​สังคมวิทยา​ ได้ลงพื้น​ที่​ติดตาม​กิจกรรม​โครงการ​ภายใต้โครงการ​ออมสินยุวพัฒน์​รักษ์ถิ่น​ ณ​ วิสาหกิจ​ชุมชน​กลุ่มผลิตภัณฑ์​ผ้าบาติกดอกโสน​ ต.บ้านซุ้ง​ อ.นคร​หลวง​ จ.พระนครศรีอยุธยา

พร้อม​กันนี้​ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด นำนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ติดตาม​กิจกรรม​โครงการ​ภายใต้โครงการ​ออมสินยุวพัฒน์​รักษ์ถิ่น​ ณ​ วิสาหกิจชุมชน​ จ.พระนครศรีอยุธยา​ เช่นเดียวกัน

 

ภาพ​​ : อาจารย์​ดาวเหนือ​ บุตร​สีทา​ / ผศ.ดร.เดช​ ชู​จัน​อัด​
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา