คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานใหม่ ส่วนธรรมนิเทศ ฝ่ายธรรมวิจัย

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานใหม่ ส่วนธรรมนิเทศ ฝ่ายธรรมวิจัย พร้อมกับเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : นเรศ ฤทธิเดช