พิธีเปิด​โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร​ ประจำ​ปี​ ๒๕๖๓

วันที่​ ๑๖ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๓​ เวลา​ ๑๗.๐๐​ น.​ พระพรหม​บัณฑิต, ศ.ดร.​ กรรมการมหาเถรสมาคม​ เจ้าอาวาส​วัด​ประยุรวงศาวาสวรวิหาร​ เป็นประธานเปิด​ และกล่าวให้โอวาท​แก่ผู้บริหาร​ พระวิปัสสนา​จารย์​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ประจำ​ปี​ ๒๕๖๓​ ​โดยมี​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ พระอุดม​สิทธิ​นายก, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ พระครู​พิบูล​กิจจา​รักษ์, ดร.​ ประธาน​พระ​วิปัสสนา​จารย์​ พระมานะ​ อภิวฑฺฒโน​ ผู้แทนนิสิต​ และ​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ ถวายสักการะ​
จากนั้น​ มีพิธีสมาทานพระกัมมัฏฐาน​ โดย​ พระอุดม​สิทธิ​นายก, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ อ่านประกาศ​มหาวิทยาลัย​ และ​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ กล่าวมอบนิสิตแก่ประธานพระวิปัสสนา​จารย์
 ในการนี้​ พระราชปริยัติ​กวี, ศ.ดร.​ อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เมตตานำทำวัตร​สวดมนต์​เย็น​ ร่วมกับคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ผู้บริหาร​ พระวิปัสสนา​จารย์​ คณาจารย์​ และ​พระ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ณ​ ศูนย์​ปฏิบัติ​ธรรม​มหา​จุฬา​อาศรม​ ตํา​บล​พญา​เย็น​ อําเภอ​ปากช่อง​ จังหวัด​นครราชสีมา
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา