คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมทำวัตร​สวดมนต์​เย็น​ ใน​โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์

วันที่​ ๑๗ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๓​ เวลา​ ๑๘.๐๐​ น.​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมทำวัตร​สวดมนต์​เย็น​ และกล่าวให้โอวาท​เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ​แก่นิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ ใน​โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ประจำ​ปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๓​ ระหว่างวันที่​ ๑๖ -​ ๒๗​ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๓​ ณ​ ศูนย์​ปฏิบัติ​ธรรม​มหา​จุฬา​อาศรม​ ตํา​บล​พญา​เย็น​ อําเภอ​ปากช่อง​ จังหวัด​นครราชสีมา
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา