ประชุม​ตัวแทน​นิสิต​และ​หัวหน้า​ห้อง​ เพื่อสรุปงานและ​เตรียม​ความพร้อม​โครงการ

วันอังคาร​ที่​ ๑๘​ มิถุนายน​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๐๙.๑๕​ น.​ พระปลัด​วี​ระ​ศักดิ์​ ธีรงฺกุโร รักษาการ​เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ พร้อม​ด้วย​ เจ้า​หน้าที่​สำนักงาน​คณบดี​ฯ​ ประชุม​ตัวแทน​นิสิต​และ​หัวหน้า​ห้อง​ เพื่อสรุปงานและเตรียมความพร้อมโครงการ​จัดกิจกรรม​เสริม​หลักสูตร​ปฐมนิเทศ​นิสิต​ใหม่​ และ​โครงการ​ปลูก​ฝัง​ค่านิยม​อนุรักษ์​ศิลปะ​และวัฒนธร​รม​ และ​ภูมิปัญญา​ไทย​ “กิจกรรม​ไหว้ครู​ ต้อนรับ​นิสิต​ใหม่​ และ​เตรียม​ความพร้อม​ก่อน​เข้า​ศึกษา” ประจำปี​การศึกษา​ ๒๕​๖​๒​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

 

 

ภาพ/​ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา