นิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์จัดพิธี​บายศรี​สู่ขวัญ​ และทอดผ้าป่า​สมทบทุน​พัฒนา​มหา​จุฬา​อาศรม ในโครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบ​ดี​ที่​ ๒๔ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๓​ เวลา​ ๐๙.๓๐ น.​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​ในพิธี​บายศรี​สู่ขวัญ​ และทอดผ้าป่า​สมทบทุน​พัฒนา​มหา​จุฬา​อาศรม​ ซึ่ง​จัดโดยนิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ ในโครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ประจำ​ปี​ ๒๕​๖​๓​ ณ​ ศูนย์​ปฏิบัติ​ธรรม​มหา​จุฬา​อาศรม​ ตํา​บล​พญา​เย็น​ อําเภอ​ปากช่อง​ จังหวัด​นครราชสีมา
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา