พิธีปิดโครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๓​

วันพฤหัสบ​ดี​ที่​ ๒๔ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๓​ เวลา​ ๑๐.๓๐ น.​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​ปิดโครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ประจำ​ปี​ ๒๕​๖​๓​ โดยมี​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ กล่าวถ​วา​ยรายงาน​ และ พระครู​สมุห์อุทัย​ พลเทโว, ดร.​ รองประธานพระวิปัสสนา​จารย์​ และ​ พระมานะ​ อถิวฑฺฒโน​ ผู้แทน​นิสิต​ ถวายสักการะ ในพิธีดังกล่าว​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ ประธาน​ในพิธี​ เมตตามอบเกียรติ​บัตร​ แก่​พระ​วิปัสสนา​จารย์​ กล่าวปิดโครงการ​ และให้โอวาทแก่นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ณ​ ศูนย์​ปฏิบัติ​ธรรม​มหา​จุฬา​อาศรม​ ตํา​บล​พญา​เย็น​ อําเภอ​ปากช่อง​ จังหวัด​นครราชสีมา
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา