รองคณบดี​คณะ​สังคม​ฯ ฝ่าย​วิชาการ​ ร่วมประชุมเกณฑ์​มาตรฐาน​ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ​ของ​นิสิต​ระดับ​ปริญญาตรี​

วันที่​ ๑๙ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา​ ๑​๓.๐๐ น.​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ เข้าร่วมประชุมเรื่อง​ เกณฑ์​มาตรฐาน​ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ​ของ​นิสิต​ระดับ​ปริญญาตรี​ โดยมี​ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ​ เป็น​ประธาน​ ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น​ ๔​ อาคาร​สำนัก​หอสมุด​และ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ