พิธีซ้อมรับปริญญา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ซ้อมย่อย)

วันจันทร์​ที่ ๖ เดือนธันวาคม​ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์​​ ร่วมขานชื่อบัณฑิต รุ่นที่ ๖๖ คณะสังคมศาสตร์ ในพิธีซ้อมรับปริญญา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ซ้อมย่อย) ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ภาพ : MCU TV-Channel
ข่าว : เรวดี จรรยา