พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญฉลองปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์​ มจร​

วันจันทร์ที่ ๖ เดือน​ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำโดย​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ จัด​พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญฉลองปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ โดยมี​ พระ​เดช​พระคุณ​ พระ​ธรรม​วัชร​บัณฑิต, ศ.ดร.​ อธิการบดี​ เป็น​ประธาน​ ณ ห้องปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์ (B500) ชั้น​ ๕ อาคารเรียนรวม​ โซน​ B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ​ : หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ / MCU​ TV -channel