เลขาคณะสังคมฯ ร่วมประชุม​คณะ​ทำงาน​ดำเนินการปรับปรุง​ห้องประชุม​ประจำ​คณะ

วันพุธ​ที่​ ๘ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๔​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มอบหมาย​ให้​ ผศ.ดร.ธวัชชัย​ สมอเนื้อ​ ผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่าย​แผนงบประมาณ​ เป็น​ประธาน​ประชุม​คณะ​ทำงาน​ดำเนินการปรับปรุง​ห้องประชุม​ประจำ​คณะ​ โดยมี​เลขานุการ​คณะ​ และผู้แทนแต่ละคณะ​ เข้าร่วม​ประชุม​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ ณ​ ห้องประชุม​คณะสังคม​ศาสตร์​ ชั้น​ G​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ B​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​