คณบดีคณะสังคมฯ ร่วม​งานสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมเนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วม​งานสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมเนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มจร กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” โดย​ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี​ และ​การเสวนามหาจุฬาบัณฑิต ในหัวข้อ “ความประทับใจในมหาจุฬา” โดยมี รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานในการเสวนามหาจุฬาบัณฑิต พร้อม​ด้วยผู้แทนดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔​๘​ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำ​ไทร​ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

  

 

.