คณบดี​คณะ​สังคมฯ มอบ​ปริญญา​บัตร ในการซ้อมใหญ่​ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี​ ๒๕๖๔

วันพฤหัสบ​ดี​ที่​ ๙ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๔​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มอบ​ปริญญา​บัตร ในการซ้อมใหญ่​ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี​ ๒๕๖๔ ระดับมหาบัณฑิต​ และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ​ หอประชุม​ มวก​. ๔๘ พรรษา​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​
   
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​ / กอง​สื่อสารองค์กร​ มจร
ข่าว : เรวดี จรรยา