หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่​ ระดับ​ ป.โท​ -​ เอก​ วันนี้ – ๓๑ พ.ค. ๖๕

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่​ ระดับ​ปริญญาโท​ -​ เอก
ทั้งบรรพชิตและบุคคลทั่วไป​
วันนี้ถึง ๓๑ พฤษภาคม​ ๒๕๖๕
– เรียนเทอมเดียว
– ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ๑ เทอม
– พัฒนาหัวข้อวิจัย ๑ เทอม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…
เลขานุการหลักสูตร : 083-131-4072
เจ้าหน้าที่ปริญญาโท : 096-329-7975
เจ้าหน้าที่ปริญญาเอก : 082-443-6865
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : 085-266-3976