ผู้​บริหาร​คณะสังคม​ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่​ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมด้วย​ผู้บริหาร​คณะสังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ​ ห้อง​ประชุมพระมงคลสิทธาจารย์​ (รวย​ ปาสาทิโก)​ ชั้น​ ๓​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ B​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย